Första sidan > Verksamhet och uppgifter > Projektfinansiering
Suomeksi | In English
Verktyg
Förstora texten på sidan Skriv ut sidan
Sidkarta

Landskapsutvecklingspengar

Vid beviljande av landskapsutvecklingspengar prioriterar Österbottens förbund sådana åtgärder som bidrar till att genomföra landskapsprogrammet.

Österbottens förbund beviljar landskapsutvecklingspengar för utvecklingsprojekt som främjar

 • näringsliv,
 • forskning och utbildning,
 • välfärdsservice samt
 • kultur och fritid.

Landskapsutvecklingspengarna inriktas på sådana utvecklingsprojekt som är betydande till sin volym. De projekt som beviljas finansiering genom Österbottens förbund bör ha anknytning till förverkligandet av landskapsprogrammet.

Kriterier för projektfinansiering

I valet av projekt som finansieras av Österbottens förbund beaktas följande allmänna kriterier:

 • Projektet bör stöda förverkligandet av landskapsprogrammet eller ha uppstått som en del av förverkligandet av landskapsprogrammet.
 • Projektets betydelse för den allmänna regionala utvecklingen
 • Projekten bör i första hand omfatta hela landskapet eller en ekonomisk region.
 • Projektet bör uppmuntra till nytänkande genom ökad kunskap
 • Projektet bör stärka regionens konkurrenskraft
 • Projektet bör ha en klar formulerad målsättning som grund för ett fortsatt arbete eller bestående resultat
 • Projektet bör etablera nätverk som kan öka samarbete och kompetensöverföring
 • Projektets effekter på främjande av internationalisering
 • Projektets eventuella katalysatoreffekt

Ansökan om landskapsutvecklingspengar

Ansökningstiden för landskapsutvecklingspengar är fortlöpande. Finansiering kan sökas av offentlig- och privaträttsliga juridiska personer och fysiska personer.

Beroende på projektet kan landskapsutvecklingspengarna utgöra högst 70 % av projektets totala kostnader. Också den sökande ska bidra till finansieringen.

Ansökan om landskapsutvecklingspengar från Österbottens förbund görs på särskild blankett. Nedan finns länkar till blanketter för finansieringsansökan, utbetalningsansökan och andra bilagor som behövs. Läs blanketterna och anvisningarna noggrant.

Kontakta alltid Österbottens förbunds projektpersonal innan du lämnar in finansieringsansökan!

Blankett

Filformat

A. Finansieringsansökan (blankett) jämte bilagor
1. Finansieringsansökan  PDF  WORD
2. Bilaga 4, miljökonsekvenser  PDF  WORD
3. Bilaga 5, projektpersonal  PDF  WORD
4. Bilaga 8, naturaprestationer

PDF

WORD

B. Utbetalningsansökan (blankett) jämte bilagor
1. Ansökan om utbetalning PDF WORD
2. Bilaga A. Utredning över inbetald finansiering

PDF

WORD

3. Bilaga B. Utredning över naturaprestationer  PDF  WORD
4. Bilaga C. Huvudboksnyckel

PDF

EXCEL 

5. Uppföljning av total arbetstid PDF   EXCEL 
6. Rapporteringsanvisningar (slutrapport)

 PDF

C. Anvisningar
1. Anvisningar för ifyllande av finansieringsansökan   PDF  
2. Anvisning om användningen av regionalt utvecklingsstöd

PDF

3. Författningar och bestämmelser

Österbottens förbunds projektpersonal står till din tjänst i projekt- och finansieringsfrågor:

Niklas Ulfvens
utvecklings- och näringslivschef
Enheten för regionutveckling
Telefon: (06) 320 6543
Mobiltelefon: 044 320 6563

Stefan Rannanpää
specialplanerare
Enheten för regionutveckling
Telefon: (06) 320 6534
Mobiltelefon: 040 721 9732

Johanna Leppänen
specialplanerare
Enheten för regionutveckling
Telefon: (06) 320 6553
Mobiltelefon: 044 320 6909

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@obotnia.fi

 

Extranät
Användarnamn:
Lösenord: