Österbottens förbundÖsterbottens förbund arbetar med regional utveckling i Österbotten med sina 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Förbundet är ett av 18 landskapsförbund i Finland. Vi är en samkommun vars medlemmar är de 15 kommunerna i landskapet Österbotten.

Våra viktigaste uppgifter är regional utveckling och landskapsplanläggning. De skapar en grund för vårt arbete inom intressebevakning. Vi har också hand om den finskspråkiga kulturen i Österbotten.

Vår verksamhet har också en stark internationell dimension. Tillsammans med tre landskapsförbund i västra Finland driver vi i Bryssel ett gemensamt Europakontor, vår viktigaste hållpunkt för intressebevakningen inom EU.