Älykäs erikoistuminen

In English

Älykkään erikoistumisen alueelliset innovaatiostrategiat

Pohjanmaa tarvitsee innovaatioita menestyäkseen myös tulevaisuudessa. Innovaatio syntyy usein eräänlaisena onnekkaana sattumana, mutta edellytyksiä innovaatioille voidaan toki luoda myös alueellisella innovaatiojärjestelmällä. Yksinkertaistettuna innovaatiojärjestelmä on kuvaus siitä, miten tieto uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja teknologioista leviää toimijoiden välillä. Käytännössä se tapahtuu usein yritysverkostojen, korkeakoulujen, kehittämisorganisaatioiden tai julkisella sektorilla olevan tiedon kautta.

Voimme puhua Pohjanmaan maakunnan innovaatioverkostosta, mutta vaikka yritykset ovatkin sijoittuneet maakuntaan, löytyvät innovaatioverkostot usein sekä paikalliselta että globaalilta tasolta. Nämä ovat siis jo olemassa, ja ne muuttuvat koko ajan. Siksi meidän tuleekin suunnittelutyössä jatkuvasti oppia uusia asioita verkostoista ja löytää niissä olevat heikkoudet, jotta voimme puuttua niihin. Tästä syystä teemme joka vuosi analyysin, jonka tarkoituksena on löytää näiden rakenteiden heikkoudet. Tämän jälkeen avataan mahdollisuuksia sellaiselle rahoitukselle, joka paikkaa löydetyt heikot kohdat.

Työn tavoite

Tavoitteemme on olla alue, jonka elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä julkisen sektorin välinen yhteistyö on toimivaa. Yhteistyö pitää huolen siitä, että yritykset saavat tarvitsemansa tiedon ja osaamisen ja ymmärtävät suunnittelutyön lähtökohdat. Tästä syystä analyysimme painottuu siihen, missä innovaatiokumppanit ovat maantieteellisesti ja edustavatko ne yritysmaailmaa, tutkimusta tai kehittämisorganisaatioita. Kysymme myös kokemuksista ja odotuksista mitä tulee yhteistyökumppaneihin sekä mitkä teknologiat ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa.

Kysymykset esitetään johtaville vientiyrityksille, ja tavoitteena on nimenomaan oppia niiltä ja niiden kanssa lisää. Tästä huolimatta tavoittelemme hyötyä, joka heijastuu koko alueemme niihin toimijoihin, jotka työskentelevät innovaatioiden parissa. Tämän analyysin tulosten perusteella kokoamme toimijat seminaariin, jossa keskustelemme eri heikkouksien syistä.

Tämä on avoin, jatkuva prosessi. Tämän osion sivuilta löydätkin ne kysymykset, joita käytämme keskustelun pohjana. Otamme mielellämme vastaan palautetta niistä.

 

Triple helix bild 2

Päivitetty 04.02.2019, Kello 09.58, Marie Sjölind.