Tulokset

Prosessin tulokset muodostuvat sekä enemmän että vähemmän tiedossa olevista asioista. Jatkamme prosessia etsimällä syitä innovaatiojärjestelmän heikkouksille ja tarkempia toimenpiteitä heikkouksien korjaamiseksi. Katso myös prosessia kuvaava raportti ja hankeraportti tutuastuaksesi tuloksiin ja osana RIS3-konseptia tehtyyn analyysiin (englanniksi).

Energiakeskittymä

Nyt:

Innovaatioiden osalta muut yritykset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä, mutta niitäkin tärkeämpiä ovat yhteydet alueen muihin yrityksiin. Korkeakouluissa toimivat kumppanit alueen ulkopuolella ovat tärkeämpia innovaatioiden osalta, osaamisen kannalta taas oman alueen korkeakoulut ovat tärkeämpiä. Suurimmat heikkoudet ovat tunnistettavissa suhteissa alihankkijoihin. Julkisen hallinnon osalta heikkoudet löytyvät fyysisen suunnittelun ja aluekehityksen saralta.

Tulevaisuudessa:

Myös tulevaisuudessa muut yritykset ovat tärkeimpiä kumppaneita uusien teknologioiden kehittämisessä. Edistyneiden tuotantotapojen tarve on kasvamaan päin. Älykkäät sähköverkot ja uusiutuvan energian teknologia nähdään mahdollisuutena.

Venekeskittymä

Muut yritykset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita innovaatioiden osalta. Vaikka kansainväliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä, ovat oman alueen kumppanit sitäkin tärkeämpiä. Yhteyksiä tutkimukseen voisi laajentaa varsinkin huipputeknologisten materiaalien kehittämisessä. Tuotantoprosessia voisi kehittää siten, että perinteinen tapa työskennellä asiakkaisiin päin yhdistettäisiin materiaalin kehittämisessä luotaviin kumppanuuksiin. Julkisen sektorin osalta suurin heikkous järjestelmästä löytyy logistisissa ratkaisuissa. Tarvetta on myös komposiittimateriaaleihin kohdistuvalle tutkimukselle.

Turkistalous

Sekä suomalaiset että kansainväliset kumppanit ovat tärkeitä turkistalouden kehittämisessä. Kuitenkin suomalaiset kumppanit ovat tärkeimpiä. Tutkimus on heikkous omalla alueella, mutta tarpeen voi toki tyydyttää myös käyttämällä alueen ulkopuolelta löytyviä t&K-palveluita. Tuotantoprosessien kehittämisessä on suuri tarve, sillä sitä puolta ei ole viety eteenpäin pitkiin aikoihin. Esimerkiksi oikean proteiinitason määrittäminen olisi eläinten osalta tärkeää.

Jatkamme vuorovaikutusta alueen yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta harrastamme myös ajatustenvaihtoa kansainvälisellä tasolla. Prosessia täydentää INKA-ohjelman piirissä tehty kehitystyö.

Päivitetty 04.02.2019, Kello 08.40, Marie Sjölind.