Ennakointi

Näkemystietoa Pohjanmaan tulevaisuudesta

Koulutustarpeiden ennakointi

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan hallinnointia säätelevän lain nojalla maakunnan liitot vastaavat pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta alueellaan.

Osaamistarpeiden ennakointi

Pohjanmaan liitossa on meneillään osaamistarpeiden laadullisen ennakoinnin kehittämisprosessi, jossa Opetushallituksen mallin avulla tarkastellaan vaihtoehtoisten kehityskulkujen vaikutusta tarkasteltavan alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin. Ennakointityötä kehitetään myös Kohtaanto-työkalulla, jossa työvoiman kysynnän ohella tarkastellaan työvoiman tarjontaa.

Alueellisen kehityksen arviointia ja strategista suunnittelua varten Pohjanmaan liitto julkaisee vuosittain tilastokatsauksen ruotsin-, suomen- ja englanninkielisenä. Kehittämistä tukee tilastoihin ja ennakointiin erikoistunut Pohjanmaa lukuina -sivusto, jota ylläpidetään ja kehitetään liiton ja keskeisten toimijoiden yhteistyöllä.


Ennakointipilotti

Pohjanmaan liitto toteutti keväällä 2018 ennakointipilotin, jossa työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja pohdittiin yhteistyössä Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Työskentelyn lopputuloksena syntyi skenaarioita työ- ja elinkeinoelämän kehitykselle Pohjanmaalla.

Loppuraportin tiivistelmä

Tulevaisuuspajojen esitykset

Paja 1 (18.1.2018): Irina Nori, MDI
Paja 2 (15.2.2018): MDI

Lisätietoja: Irina Nori, etunimi.sukunimi@obotnia.fi, puh. 044 032 0644

Pohjanmaan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia koskevia raportteja

Pohjanmaan maakunnan osaamistarpeiden ennakointi (2013)
Pohjanmaan liiton alueellinen koulutuksen ennakointiprosessi – Prosessin vaiheet ja tulokset (2008)
Ammatillisten koulutustarpeiden ennakointi. Loppuraportti (2006)
Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi (2004)
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi (2003)
Ammatillisen peruskoulutuksen ennakointia (2002)

Ennakointiseminaari

 

 

Päivitetty 13.11.2018, Kello 14.45, Marie Sjölind.