Järjestöneuvottelukunta

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 26.3.2018 asettaa Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimikaudelle 2018–2020. Lisäksi maakuntahallitus päätti käynnistää neuvottelukunnan nimeämisprosessin. 

Pohjanmaan järjestöjä ja yhdistyksiä pyydettiin ehdottamaan sopivia henkilöitä järjestöneuvottelukunnan jäseniksi viimeistään 31.8.2018. 

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan ehdotusten pohjalta. 

Järjestöneuvottelukuntaan haetaan erityisesti järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka toiminnallaan tukevat kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa ja Pohjanmaan uuden maakunnan toimintaa. Järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on muun muassa 1) vahvistaa järjestöjen asemaa maakunnan kehittämistyössä, maakuntauudistuksen valmistelussa ja palvelujen tuottajana, 2) tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, 3) edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa sekä 4) edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja sopimuksellisuutta.

Lisätietoja järjestöneuvottelukunnan tehtävistä ja valintaperusteista:

Kuulutus 27.3.2018
Ehdotus järjestöneuvottelukunnan jäseneksi (verkkolomake)

Päivitetty 13.11.2018, Kello 19.07, Marie Sjölind.