Järjestöneuvottelukunta

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 29.4.2019 Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimikaudeksi 2019–2021. Neuvottelukuntaan valittiin yhteensä 20 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

Järjestöneuvottelukuntaan haettiin avoimella haulla erityisesti järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka toiminnallaan tukevat kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa. Järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on muun muassa 1) vahvistaa järjestöjen asemaa maakunnan kehittämistyössä ja palvelujen tuottajana, 2) tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, 3) edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa sekä 4) edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja sopimuksellisuutta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm.

  • tukea asiantuntemuksellaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden strategioiden ja ohjelmien valmistelua sekä palveluiden kehittämistä
  • nostaa esiin järjestökentän toiveita ja tarpeita mm. antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tekemällä aloitteita/esityksiä maakuntahallitukselle
  • valmistella vuosittain järjestettävää maakunnallista osallisuusareenaa sekä muita järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia ja muita toimenpiteitä.

Lisätietoja järjestöneuvottelukunnan tehtävistä ja valintaperusteista


Järjestöneuvottelukunnan kokousasiakirjat

Pöytäkirja 16.9.2019


Tilaisuuksia ja tapahtumia

Pohjanmaan osallisuusareena 22.4.2020

Save the date fi

 

Päivitetty 15.11.2019, Kello 15.18, Irina Nori.