Ohjelmatyö

aluekehittämisen perusta

Ohjelmatyön ydinajatus on, että Pohjanmaan kehittämismahdollisuudet tunnistetaan ja kootaan yhteiseksi näkemykseksi alueelliseen ohjelmaan. Näin työhön osallistuvat tahot ohjaavat kehitystä ja kehittämisrahoitusta yhdessä sovittuun suuntaan.

Maakunnan tärkein suunnitteluasiakirja on pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet ja tarpeet sekä keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet kokoava maakuntastrategia.

Päivitetty 07.12.2017, Kello 12.51, Irina Nori.