Aikuiskoulutusstrategia 2020

Yhdessä hyvinvoiva, uudistuva ja osaava Pohjanmaa

Aikuiskoulutuksen toimijakenttä on hyvin heterogeeninen ja hajautunut; tästä syystä aikuiskoulutusstrategian tavoitteeksi asetettiin kokonaiskuvan tuottaminen Pohjanmaan aikuiskoulutussektorista sekä toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Tämä mahdollistaa synergiaetujen saavuttamisen sekä entistä laadukkaamman ja kustannustehokkaamman koulutustarjonnan.

Strategian tavoitteena on edistää alueen elinkeinoelämän kehittymistä, kannustaa väestöä luovuuteen ja uuden oppimiseen sekä lisätä alueen hyvinvointia kansainvälistyvässä ympäristössä.

Pohjanmaan aikuiskoulutusstrategia 2020

Päivitetty 13.11.2018, Kello 14.11, Marie Sjölind.