Energiastrategia

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab on Pohjanmaan liiton toimeksiannosta valmistellut Pohjanmaan energiastrategian. Strategian keskeisenä tavoitteena oli laatia maakunnan energiateknologiselle keskittymälle yhteinen realistinen visio ja konkretisoida Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan kirjatut energiaan liittyvät pitkän aikavälin kehittämistavoitteet.

Energiastrategiaa hyödynnettiin uuden maakuntastrategian laadinnassa. Maakuntahallitus hyväksyi Pohjanmaan energiastrategian 17.12.2012.

Pohjanmaan energiastrategia

Päivitetty 13.11.2018, Kello 14.09, Marie Sjölind.