Hyvinvointistrategia

Hyvinvointimaakunta Pohjanmaa

Maakuntahallitus hyväksyi 30.3.2015 Pohjanmaan hyvinvointistrategian 2014–2017. Strategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaus, jonka tarkoituksena on koota maakunnan väestön hyvinvoinnin kannalta keskeiset strategiset tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet samaan asiakirjaan. Se vahvistaa maakunnan toimijoiden yhteistä näkemystä ja tahtotilaa hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimenpiteiden ja resurssien kohdistamiseksi tärkeimpiin kehittämiskohteisiin.

Strategiaan on valittu erityisesti sellaisia strategisia tavoitteita, joilla luodaan pohjaa koko maakunnan yhteiselle hyvinvointityölle nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet on kirjattu asiakirjaan neljän otsikon alle seuraavasti:

1. Viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen elinympäristö
2. Osallistuvat kansalaiset
3. Kaikenikäisten Pohjanmaa
4. Asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Hyvinvointistrategia toteuttaa Pohjanmaan vuodet 2014–2017 kattavaan maakuntastrategiaan kirjattuja hyvinvoinnille asetettuja visiota ja tavoitteita, ja se on siten osa maakunnan suunnittelujärjestelmää. Strategiaan sisältyy myös lakisääteinen vaikutusten arviointi.

Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2014–2017
Vastineet
Strategian valmistelu: esitys taustoista

Päivitetty 13.11.2018, Kello 14.10, Marie Sjölind.