Toimeenpanosuunnitelma

Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman. Sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.

Toimeenpanosuunnitelmaan kootaan esitykset maakuntaohjelmaa toteuttavista keskeisimmistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä aluekehitysrahoituksen tavoitetasosta. Suunnitelma sisältää Pohjanmaan maakunnassa keskeiset valtion rahoituksella toteutettavat kärkihankkeet ja hankekokonaisuudet sekä EU- ja kansallisten ohjelmien painopisteet. Tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan valtion talousarvioon ja parantamaan maakunnassa toteutettavien ohjelmatoimenpiteiden koordinaatiota.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa.

Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019–2020 (hyväksytty 23.10.2018)

Päivitetty 05.02.2019, Kello 10.12, Irina Nori.