Osallisuusryhmä

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 29.4.2019 asettaa Pohjanmaan osallisuusryhmän toimikaudeksi 2019–2021. Osallisuusryhmän tehtävänä on edistää julkisen sektorin organisaatioiden osallisuussuunnittelua ja osallisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä Pohjanmaalla. Osallisuusryhmän toiminnan tavoitteena on eri tavoin edistää Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 kärkiteemojen Kaikki mukaan sekä Palveluja jokaisen tarpeisiin tavoitteita. Osallisuusryhmä on luonteeltaan virkamiesryhmä, joka käytännössä suunnittelee ja toteuttaa osallisuussuunnitteluun ja yhteistyön edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Osallisuusryhmään nimetään jäseniä seuraavasti:

  • Pohjanmaan liitto (2 jäsentä, puheenjohtaja ja valmistelija)
  • Pohjanmaan kunnat (yhteensä 3 jäsentä, 1 jäsen/seutu)
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (1 jäsen)
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1 jäsen)
  • Pohjanmaan ELY-keskus (1 jäsen)
  • Pohjanmaan TE-toimisto (1 jäsen)
  • Vaasan sairaanhoitopiiri (1 jäsen)

Lisäksi Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta nimeää edustajansa ryhmään.

Osallisuusryhmän ensimmäinen kokous pidetään elokuussa 2019.

 

Päivitetty 09.05.2019, Kello 15.47, Irina Nori.