Pohjanmaan osallisuusareena 2020

osallisuusareena logo vaaka sininen

 

 

  

 

Pohjanmaan osallisuusareena on vuosittain järjestettävä seminaari. Osallisuusareenalla kehitämme Pohjanmaan osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa.

Pohjanmaan osallisuusareena 2020

Vaikuttamisen uudet muodot

Aika: 30.9.2020 klo 9–17.30

Paikka: Vaasan yliopisto, auditorio Wolff, Wolffintie 34, Vaasa

Kohderyhmä: Yhdistys- ja järjestöaktiivit, kuntien luottamushenkilöt ja henkilöstö, muu julkisen sektorin henkilöstö, opiskelijat, vaikuttamisesta kiinnostuneet asiantuntijat ja asukkaat

Ilmoittautuminen: viimeistään 27.9.2020

Voit osallistua Osallisuusareenalle myös etänä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Osallisuusareena on kaksikielinen ja ohjelma tulkataan klo 10–14. Tulkkaus saatavilla ainoastaan paikan päällä.  

Ohjelma

HUOM! Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

ohjelma liitteenä

9.00–9.30 Ilmoittautuminen

9.30–9.40 Tervetuloa!
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto
Tuula Jäntti, Pohjanmaan Yhdistykset ry

9.40–9.50 Miksi osallisuuden edistäminen on tärkeää?
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto

9.50–10.00 Kohti järjestöystävällistä Pohjanmaata
Toni Sjöblom ja Lotta Pitkänen, Järjestö 2.0-hanke, Pohjanmaan Yhdistykset ry

10.00–10.45 Osallisuus ja hyvinvointi
Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto

10.45–11.30 Kansalaisyhteiskunnan yhteistyö eri tasoilla – kokemuksia Ruotsista
Karin Neuhaus, NOD
Toteutetaan yhteistyössä SFV:n kanssa

LOUNAS (omakustanteinen)

12.30–13.00 Kansanvallan tulevaisuus
Jouni Backman, Elina Eerola ja Liisa Hyssälä, Sitra

13.00–13.30 Lähellä asukasta – esimerkkejä Pohjanmaalta
Helena Lahtinen, Laihia
Marina Sippus, Keikka-apu-hanke, Pohjanmaan Yhdistykset ry

13.30–14.00 Paneelikeskustelu

KAHVITAUKO

14.30–16.00 Vaihtoehtoiset teemat (valitse, kun ilmoittaudut)

TAUKO

16.15–17.30 Uudet menetelmät – yhdenvertaiset asukkaat
Pekka Sauri, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto. Luento suomeksi.
Toteutetaan yhteistyössä Vaasa-opiston kanssa

Vaihtoehtoiset teemat

Teema 1: Toimiva kumppanuus 

Miten rakennamme toimivan kumppanuuden järjestöjen, yhdistysten ja julkisen sektorin kesken? 
Tähän teemaan voit osallistua myös etänä.

Ohjelma:

Järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus Ruotsissa, Karin Neuhaus, NOD (ruotsiksi)
Kumppanuuspöydän rakentaminen, Päivi Kurikka, Kuntaliitto (suomeksi)

Esimerkkejä Pohjanmaalta:
• Ideoihin perustuva julkinen kumppanuus ja sosiaaliset innovaatiot, Kenneth Nordberg, Åbo Akademi (ruotsiksi)
• Pohjanmaan digitukiverkosto, Jessica Fagerström ja Mirva Gullman, Digituen alueellinen koordinointi Pohjanmaalla -hanke (suomeksi ja ruotsiksi)
• Pohjanmaan Järjestö 2.0 -hanke kumppanuutta rakentamassa, Lotta Pitkänen, Järjestö 2.0 -hanke (suomeksi ja ruotsiksi)

Keskustelu: Miten oma organisaationi voi osallistua kumppanuuspöydän rakentamiseen Pohjanmaalla?

Osuuden vetäjät: Irina Nori (Pohjanmaan liitto) ja Lotta Pitkänen (Järjestö 2.0 -hanke, Pohjanmaan Yhdistykset)

Teema toteutetaan yhteistyössä SFV:n kanssa.

Teema 2: Osallistuvat nuoret 

Työpaja: Tiedätkö mitä nuoret ajattelevat elinympäristöstään? Miten nuoret haluavat vaikuttaa ja osallistua? Miten heidän äänensä saadaan kuuluviin?

Osallisuuden osaamiskeskuksen fasilitoima työpaja, jossa pohditaan keinoja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Työpaja toteutetaan kaksikielisenä.

Teema 3: Vaikuttava kansalaistoiminta 

Millaista vapaa kansalaistoiminta nykyisin on? Miten kunta tai järjestö voi tukea toimintaa?

Ohjelma:

Miltä näyttävät osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen 2020-luvulla?, Jukka Vahti, Sitra (suomeksi)
Kaupunkiaktivismi Suomessa, Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto (suomeksi)

Esimerkkejä Pohjanmaalta:
• Vaasalaista kansalaisaktivismia, Karin Toivola, vaasalainen kansalaisaktiivi (suomeksi)
• Miten Vaasan kaupunki tukee vapaata kansalaistoimintaa? Suvi Aho, Vaasan kaupunki (suomeksi)

Keskustelu: Miten oma organisaationi voi tukea vapaata kansalaistoimintaa Pohjanmaalla? (suomeksi ja ruotsiksi)

Osuuden vetäjä: Suvi Aho, Vaasan kaupunki

Teema 4: Kaikki mukaan 

Miten kaikkien ääni saadaan kuuluviin – myös asukkaiden, jotka eivät halua tai voi osallistua aktiivisesti?

Ohjelma:

Yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaikille, Elina Eerola, Sitra (suomeksi)

Esimerkkejä Pohjanmaalta:
• Osallisuus jokaisen ihmisen oikeutena ja mahdollisuutena - osaammeko osallistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia? Kokemuksia OSAT- hankkeesta (ESR 2017-2020) (suomeksi)
Marjo Hannu-Jama, OSAT-hanke, Vaasan kaupunki
Johanna Venäläinen, Vaasan setlementtiyhdistys ry
• ilaag – Tillsammans i Österbotten -hanke, Maria Östman ja Lotta Böling, Folkhälsan (ruotsiksi)
• Kaikkien-malli aikuisten perustaitojen opetukseen, Kaisa Välivehmas, Opintokeskus Sivis ja Nina Hjelt, Kansanvalistusseura, Kansalaisen perustaidot -hanke (suomeksi)

Keskustelu: Miten oma organisaationi voi edistää asukkaiden yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia? (suomeksi ja ruotsiksi)

Osuuden vetäjä: Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto

Teema 5: Kokemus käyttöön 

Mikä on kokemusasiantuntijoiden ja kokemustoiminnan merkitys? Miten kokemusasiantuntijat voivat auttaa palveluiden kehittämisessä?

Ohjelma:

Kokemustoiminnan merkitys ja mahdollisuudet, Helena Skogström, Kokemustoimintaverkosto (suomeksi)
Kokemusasiantuntija osana palvelujärjestelmää, Krista Rintamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (suomeksi)

Esimerkkejä Pohjanmaalta:
• Ääni kokemusasiantuntijuudelle, Hanna Jakobsson, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (suomeksi)
• Kokemusasiantuntijan toiminta käytännössä, kokemusasiantuntija Kurt Jäntti (ruotsiksi)
• Asiakasosallisuus Vaasan keskussairaalassa, Sari West, Vaasan sairaanhoitopiiri (suomeksi)

Keskustelu: Miten oma organisaationi voi edistää asiakkaiden osallisuutta ja hyödyntää kokemusasiantuntijoita palvelujen kehittämisessä? (suomeksi ja ruotsiksi)

Osuuden vetäjät: Toni Sjöblom (Järjestö 2.0 -hanke) ja Markku Pulli (Pohjanmaan Yhdistykset)  

Teema toteutetaan yhteistyössä Invalidiliitto ry:n kanssa.

Puhujat rivissa

 

Hanna-Kaisa Pernaa on sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkija Vaasan yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsittelee arvopohjaista ja osallistavaa toivottavan tulevaisuuden määrittelyä. Hän on kiinnostunut tutkimaan kompleksisuutta, keskustelevaa demokratiaa ja toivottavaa tulevaisuutta. Hanna-Kaisa on vakuuttunut siitä, että mitä kompleksisemmasta asiasta on kyse, sitä suurempi on osallisuuden merkitys.

Hanna-Kaisa Pernaan puheenvuoro Osallisuusareenalla käsittelee osallisuutta ja hyvinvointia. Hän osallistuu iltapäivällä teemaan Kaikki mukaan.

Karin Neuhaus on NOD:n kansliapäällikkö. NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) on yhteistoimintarakenne, jonka tarkoituksena on helpottaa neuvonpitoa julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välillä Ruotsissa sekä tarjota kohtaamispaikkoja vuorovaikutuksen edistämiseksi. NOD kattaa kaikki asiapolitiikan alueet. Karin on sosionomi ja hänellä on monivuotinen kokemus työstä kansalaisyhteiskunnassa toiminnan ja strategian kehittäjänä.

Osallisuusareenalla Karin Neuhaus puhuu aiheesta kansalaisyhteiskunnan yhteistyö eri tasoilla – kokemuksia Ruotsista ja alustaa teemaa Toimiva kumppanuus iltapäivällä.

Pekka Sauri on yhteisöviestinnän työelämäprofessori, FT, EMBA ja tuttu monilta yhteiskunnan aloilta. Hän on toiminut muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajana, luottamustehtävissä ja Yölinja-radio-ohjelman toimittajana. Pekka on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka kääntää totutut ajatustavat uuteen asentoon. Hän luo tulevaisuudenuskoa motollaan ”Ihmiskunnan parhaat päivät ovat vasta edessäpäin”.

Osallisuusareenalla Pekka Sauri luennoi otsikolla Uudet menetelmät – yhdenvertaiset asukkaat.

 

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä: 
logot rivissa

Svenska folkskolans vänner, SFV
Invalidiliitto ry
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, NOD
Osallisuuden osaamiskeskus
Sitra

Päivitetty 07.04.2020, Kello 14.18, Irina Nori.