Tasa-arvoryhmä

Pohjanmaan liiton alaisen tasa-arvoryhmän tavoitteena on nostaa toiminnallaan esiin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja, edistää naisten osallistumista yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan soveltamista Pohjanmaalla. Tasa-arvoryhmä on toiminut vuodesta 1999 lähtien ensin nimellä naisteemaryhmä ja kaudesta 2011–2012 lähtien nimellä Pohjanmaan tasa-arvoryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Ann-Sofi Backgren.

Tasa-arvoryhmän kokoonpano 2018-2020

Tasa-arvoryhmän toimintasuunnitelma 2019-2020

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja 

- Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

Peruskirjan avulla kunnat ja maakunnat voivat vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja
Tasa-arvo ajan tasalle
Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle
Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön

Miniseminaari 16.5.2017: Kunnat ja tasa-arvo

Sinikka Mikola, Kuntaliitto
Marjo Hannu-Jama
, Vaasan kaupunki
Leena Kaunisto, Vaasan kaupunki

 

Päivitetty 08.05.2019, Kello 12.53, Irina Nori.