Aluesuunnittelu

Kestävällä ja kokonaisvaltaisella maakunnan maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä Pohjanmaan jatkuvalle kehitykselle kilpailukykyisenä ja menestyksekkäänä alueena.

Tavoitteenamme on, että Pohjanmaa on:

  • hyvinvoiva ja tasapuolinen maakunta
  • energinen ja toimiva maakunta
  • saavutettava maakunta ja
  • maakunta, jossa luonto- ja kulttuuriarvoja arvostetaan.

Aluesuunnittelutyökalumme ovat:

  • maakuntakaava
  • liikennejärjestelmäsuunnitelma ja
  • ilmastostrategia.

Kaavoitusyksikkö, ryhmäkuva.Kaavoitusyksikkö.

Päivitetty 23.11.2018, Kello 08.04, Harriet Skog-Mandell.