Merialuesuunnittelu

Kuulutus: Merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa:

  1. Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot;
  2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto;
  3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot.

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot ovat nähtävillä 18.5.–17.6.2020 välisen ajan internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Mielipiteet tulee kaikkien suunnitelma-alueiden osalta antaa nähtävilläoloaikana palautelomakkeella osoitteessa http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/palaute

Lisätietoja antavat suunnittelualueittain:


 

Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.


Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Tämän linkin takaa löytyy ajankohtaista tietoa merialuesuunnittelusta.

Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnittelualueen esitys

Punaisia venevajoja ja meri.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon.

Tiedostot

Päivitetty 18.05.2020, Kello 12.53, Marie Sjölind.