Merialuesuunnittelu

Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.


Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Tämän linkin takaa löytyy ajankohtaista tietoa merialuesuunnittelusta.

Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnittelualueen esitys

Punaisia venevajoja ja meri.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon.

Tiedostot

Päivitetty 27.01.2020, Kello 16.31, Gustav Nygård.