Vaihekaava 1 (kaupalliset palvelut)

Luo mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen kehittämiselle

Vaihemaakuntakaavaa 1 laadittaessa tärkeimpänä tavoitteena oli luoda mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen kehittämiselle Pohjanmaalla ja määritellä kehityksen suuntaviivat. Kaavaratkaisu perustuu muun muassa selvitykseen kaupallisista palveluista, voimassa olevaan lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin.

Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 14.5.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013.Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta vähittäiskaupan suuryksiköiden merkinnät Pedersören Edsevössä (KM1) ja Närpiön Högback-Nixbackissa (KM5). Pohjanmaan liitto haki päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta näiltä osin, mutta valitus hylättiin.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 4.10.2013

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 29.10.2013 (ruotsiksi)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.3.2015 (ruotsiksi)

 Pohjanmaan vaihekaava 1 minibild

Kaava-asiakirjat:

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Vaikutusten arviointi

Selvitykset:

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa
Lisäselvitys 1
Lisäselvitys 2

 

 

 

Hovioikeudenpuistikko Vaasassa

Päivitetty 03.04.2020, Kello 15.06, Gustav Nygård.