Vaihekaava 2 (uusiutuvat energiamuodot)

Energiankulutus Pohjanmaalla vuonna 2030 on arviolta 9 TWh. Visiona on, että maakunta on energiatuotannon osalta omavarainen ja että kaikki energia tuotetaan uusiutuvilla energiavaroilla. Yli puolet energiasta voidaan tuottaa tuulivoimalla. Vaihemaakuntakaava 2 sisältää 30 seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 430 km². Seudullisesti merkittävä tuulivoimaloiden alue sisältää vähintään 10 tuulivoimalaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 12.5.2014, ja ympäristöministeriö vahvisti sen 14.12.2015.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 14.12.2015

Plankarta 12.5.2014 A0 bild orginalstorlek 25Kaava-asiakirjat:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Vaikutusten arviointi
Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Selvitykset:
Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen
Kohdekuvaukset 1–26
Kohdekuvaukset 27–53
Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset
Natura-arviointi

 

 

 

Mikaela JussilaKuva: Mikaela Jussila 

 

Päivitetty 25.11.2016, Kello 10.01, Gustav Nygård.