Vaihekaava 2 (uusiutuvat energiamuodot)

Energiankulutus Pohjanmaalla vuonna 2030 on arviolta 9 TWh. Visiona on, että maakunta on energiatuotannon osalta omavarainen ja että kaikki energia tuotetaan uusiutuvilla energiavaroilla. Yli puolet energiasta voidaan tuottaa tuulivoimalla. Vaihemaakuntakaava 2 sisältää 25 seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 430 km². Seudullisesti merkittävä tuulivoimaloiden alue sisältää vähintään 10 tuulivoimalaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 12.5.2014, ja ympäristöministeriö vahvisti sen 14.12.2015.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 14.12.2015

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.5.2017 (ruotsiksi)

Plankarta 12.5.2014 A0 bild orginalstorlek 25Kaava-asiakirjat:

Kaavakartta
Kaavaselostus
Vaikutusten arviointi
Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Selvitykset:

Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen
Kohdekuvaukset 1–26
Kohdekuvaukset 27–53
Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset
Natura-arviointi

Tuulimylly

 

Päivitetty 20.04.2020, Kello 15.30, Gustav Nygård.