Päättäjät ja yhteistyökumppanit

Vuoropuhelun tavoitteet

Vuoropuhelun tavoitteena on mm. saada viranomaiset ja päättäjät sitoutumaan maakuntakaavaan ja sen toteuttamiseen. Tästä syystä panostamme yhteistyöhön myös päättäjien, viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tällä sivulla julkaisemme aineistoa, jonka on tarkoitus sujuvoittaa prosessia.

Päivitetty 25.02.2020, Kello 13.17, Gustav Nygård.