Maailma & me

Yhteistyö ja edunvalvonta ovat avaintekijöitä, jotta työmme maakunnan kehittäjänä tuottaa tuloksia. Ne linkittyvät vahvasti toisiinsa niin tavoitteiden kuin keinovalikoimankin puolesta.

Yhteistyötä monella tasolla

Kunnallinen yhteistyö on meille kuntayhtymänä luonnollisesti tärkein taso. Omistajakuntien ohjaus toimintaan tulee luottamushenkilöhallinnon ja kuntajohtajakokousten myötä.

Maakunnan tasolla yhteistyöfoorumina on lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa liitolla on tiivistä kahdenkeskistä yhteistyötä monilla aloilla.

Edunvalvonta

Liitto on tärkein maakunnallinen edunvalvoja tavoitteenaan Pohjanmaan kilpailukyvyn vahvistaminen. Tähän pyrimme muun muassa vaikuttamalla valtion maakuntaa koskeviin päätöksiin. Edunvalvonnan tärkeimmät kohderyhmät ovat Suomen eduskunta, hallitus, ministeriöt sekä eri sidosryhmät ja elinkeinoelämä. Edunvalvonta edellyttää pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä ja työnjakoa maakunnan eri toimijoiden kanssa.

EU-toimistomme Brysselissä on tärkeä edunvalvonnan kanava EU:n suuntaan.

 

Päivitetty 14.11.2018, Kello 12.33, Marie Sjölind.