Botnia-Atlantica

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica-ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoiminnan rakenteita ja kasvua ohjelma-alueella vuosien 2007–2013 aikana. Ohjelma on jatkoa kaudella 2000–2006 toteutetulle Merenkurkku-Mittskandia INTERREG III A -ohjelmalle. Ohjelman EU-osuus rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston kautta (Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma). Rajat ylittävästä yhteistyöstä voidaan myös käyttää nimitystä Interreg IVA.

Botnia-Atlantica-ohjelman rahoittamiin hankkeisiin tarvitaan EU-rahoituksen lisäksi kansallista julkista rahoitusta.

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Pohjanmaan lisäksi Keski-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Ruotsista mukana ovat Västerbottenin ja Västernorrlandin läänit sekä Nordanstigin kunta. Norjasta mukana on Nordland fylke. Lisäksi ohjelmaan osallistuu Etelä-Pohjanmaan maakunta Suomesta ja Gävleborgin lääni Ruotsista ns. rajoittuvina alueina. Maantieteellisesti ohjelma-alue on huomattavasti laajempi kuin aikaisemmassa Merenkurkku-Mittskandia -ohjelmassa.

Ohjelman avulla on mahdollista rahoittaa kuuden teeman alaisia hankkeita:

  • ympäristö
  • liikenne
  • yhteenkuuluvuus
  • osaaminen
  • elinkeinoelämä
  • yhteiskunta

Ohjelmalla rahoitetaan maiden rajat ylittäviä yhteisiä hankkeita. Rahoitettavat hankkeet voivat olla Suomen ja Ruotsin välisiä, Ruotsin ja Norjan välisiä, Suomen ja Norjan välisiä tai kaikkien kolmen maan välisiä hankkeita.

Toteuttamishankkeiden tulee olla korkeintaan kolmen vuoden mittaisia. Uutta luovia hankkeita voidaan toteuttaa uusien ideoiden ja kumppanuuksien kokeilemiseksi. Onnistuneita uutta luovia hankkeita voidaan jatkaa edelleen toteuttamishankkeella. Hankerahoitusta voidaan lisäksi myöntää uusien rajoja ylittävien verkostojen luomiseen.

Ohjelman EU-rahoitusosuuden myöntää Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa sijaitseva Botnia-Atlantica-ohjelman hallintoviranomainen, mikäli ohjelman hallintokomitea hyväksyy hankkeen. Hankkeissa edellytetään lisäksi vastaavaa kansallista julkista vastinrahoitusosuutta. Vastinrahoitus jakaantuu hankkeessa mukana olevien maiden kesken. Suomessa vastinrahoitus voi olla valtion, kuntien tai näiden rahoittamien viranomaisten ja laitosten rahoitusosuutta.

Pohjanmaan liitto voi rahoittaa Pohjanmaalla toteutettavia hankkeita.

Botnia-Atlantican sivusto

Botnia-Atlantica 2014 - 2020 työn alla

Päivitetty 14.11.2018, Kello 13.49, Marie Sjölind.