Edunvalvonta

Liitto on tärkein maakunnallinen edunvalvoja tavoitteenaan Pohjanmaan kilpailukyvyn vahvistaminen. Tähän pyrimme muun muassa vaikuttamalla valtion maakuntaa koskeviin päätöksiin. Edunvalvonnan tärkeimmät kohderyhmät ovat Suomen eduskunta, hallitus, ministeriöt sekä eri sidosryhmät ja elinkeinoelämä. Edunvalvonta edellyttää pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä ja työnjakoa maakunnan eri toimijoiden kanssa.

Hallitusohjelma 2019–2023: Vienti-Suomen kilpailukyky kuntoon

Pohjanmaan liitto esittää, että Suomen hallitusohjelmassa vuosille 2019–2023 vienti-Suomen toimintaedellytysten varmistaminen nostetaan keskeiseen asemaan. Tarvitaan esimerkiksi työvoiman saatavuutta edistäviä toimenpiteitä ja kansallinen kehittämisohjelma, jolla autetaan pienehköjä yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota.

Pohjanmaan liiton yksityiskohtaisemmat hallitusohjelmaesitykset löytyvät täältä. Esitykset on jaettu kuuden pääteeman alle. Jokaisesta esityksestä on laadittu tiivis yhteenveto, josta löytyy esityksen edellyttämät konkreettiset toimenpiteet. Otsikot (s. 4) toimivat linkkeinä kyseisille sivuille.

regeringsprogram hallitusohjelma bild


Tilastotietoja

Pohjanmaata kuvaavat tuoreimmat tilastotiedot löydät sivulta www.pohjanmaalukuina.fi.


Lausunnot ja kannanotot

Alla julkaisemme valikoiden Pohjanmaan liitolta pyydettyjä lausuntoja sekä liiton kannanottoja.

6.9.2019 Valtatien 3 parantamiselle osoitettava määrärahat 

2.9.2019 Pääradan suunnittelulle osoitettava 75 miljoonaa euroa 

13.6.2019 EU:n tuettava kaikkien suomalaisten alueiden kehitystä tasapuolisesti

Läntisen Suomen yhteisesti kootutu hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

11.4.2019 Maakuntajohtajien hallitusohjelmatavoitteiden päivitys

4.3.2019 Koulutuksen tulevaisuus uhattuna

4.1.2019 Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysähtyy

20.9.2018 Läntisten maakuntien raideliikennettä nopeutettava

18.9.2018 Länsirannikon maakunnat vaativat valtatietä 8 osaksi runkoverkkoa

14.5.2018 Pohjalaismaakuntiin omat itsenäiset Yleisradion aluetoimistot

13.4.2018 Cohesion Policy has to remain a priority - West Finland emphasises growth, innovation, expertise and employment (ainoastaan englanniksi) 

Päivitetty 06.09.2019, Kello 14.54, Petra Fager.