Edunvalvonta

Liitto on tärkein maakunnallinen edunvalvoja tavoitteenaan Pohjanmaan kilpailukyvyn vahvistaminen. Tähän pyrimme muun muassa vaikuttamalla valtion maakuntaa koskeviin päätöksiin. Edunvalvonnan tärkeimmät kohderyhmät ovat Suomen eduskunta, hallitus, ministeriöt sekä eri sidosryhmät ja elinkeinoelämä. Edunvalvonta edellyttää pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä ja työnjakoa maakunnan eri toimijoiden kanssa.

Hallitusohjelma 2019–2023: Vienti-Suomen kilpailukyky kuntoon

Pohjanmaan liitto esittää, että Suomen hallitusohjelmassa vuosille 2019–2023 vienti-Suomen toimintaedellytysten varmistaminen nostetaan keskeiseen asemaan. Tarvitaan esimerkiksi työvoiman saatavuutta edistäviä toimenpiteitä ja kansallinen kehittämisohjelma, jolla autetaan pienehköjä yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota.

Pohjanmaan liiton yksityiskohtaisemmat hallitusohjelmaesitykset löytyvät täältä. Esitykset on jaettu kuuden pääteeman alle. Jokaisesta esityksestä on laadittu tiivis yhteenveto, josta löytyy esityksen edellyttämät konkreettiset toimenpiteet. Otsikot (s. 4) toimivat linkkeinä kyseisille sivuille.

regeringsprogram hallitusohjelma bild


Tilastotietoja

Pohjanmaata kuvaavat tuoreimmat tilastotiedot löydät sivulta www.pohjanmaalukuina.fi.


Lausunnot ja kannanotot

Alla julkaisemme valikoiden Pohjanmaan liitolta pyydettyjä lausuntoja sekä liiton kannanottoja.

5.9.2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaali-huoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
7.6.2016 Pohjanmaan maakunnassa pelastustoimi ja ensihoito järjestettävä jatkossa maakuntajaon pohjalta
23.5.2016 Pohjanmaa liiton lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
21.3.2016 Kannanotto: Tuomioistuinviraston sijainti
8.3.2016 Pohjanmaan liitto ja Vaasan kaupunki: Maahanmuuttoviraston yksikkö perustettava Vaasaan 25.1.2016 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi
19.10.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 

Päivitetty 07.03.2019, Kello 21.39, Marie Sjölind.