Pohjanmaan strategia

 

Älykkäässä erikoistumisessa pyritään tunnistamaan ja panostamaan sellaisiin priorisointialoihin, joissa alue on menestynyt ja jotka voivat luoda alueelle uusia mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Alueellinen innovaatiostrategiamme keskittyy alueen valmistavaan teollisuuteen. Strategian painopisteitä ovat ennen kaikkea alueen vientikeskeisimmät toimialat ja sen myötä myös korkeata innovaatiokykyä ja uuden teknologian soveltamista koskevat vaatimukset.

Strategiset tavoitteemme

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategisena tavoitteena on

 • parantaa pk‐yritysten innovaatio‐ ja kilpailukykyä
 • parantaa alueen korkeakoulujen kykyä tukea pk‐yritysten innovaatiotoimintaa sekä täydentää suuryrityksissä tehtävää tutkimusta
 • edistää uusien vientitoimialojen syntyä maakuntaan

Vientialat strategian keskipisteessä

Strategian painopistealueina ovat ennen kaikkea alueen suuret vientialat ja näin ollen myös suurta innovaatiokykyä ja uuden teknologian soveltamista koskevat vaatimukset. Näihin toimialoihin kuuluvat:

 • energiateknologia
 • merenkulkuala (veneteollisuus, merenkulun teknologia ja huolto)
 • komposiittiteknologia
 • turkistarhaus

Käymme strategiaa luonnosteltaessa keskustelua näiden alojen yritysten kanssa ymmärtääksemme toimintaympäristön muutoksia ja löytääksemme uusia kasvumahdollisuuksia.

Panostuksia toimintoihin, jotka hyödyttävät useita toimialoja

Strategiassa nostetaan esiin neljä temaattista priorisointialuetta, joiden avulla voidaan luoda kasvua innovaatioiden kautta:

 • Energiateknologia ja uusiutuvan energian järjestelmäratkaisut
 • Digitaaliset ratkaisut eri toimialoilla
 • Kehittyneet tuotantomenetelmät ja automaatioteknologia
 • Kiertotalous ja vähähiilinen talous

Tämän lisäksi strategia keskittyy toimenpiteisiin, jotka sitovat yhteen ja vahvistavat yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin välillä.