Avoinna olevat haut

Tällä sivulla Pohjanmaan liitto tiedottaa Pohjanmaalla avoinna olevista EAKR- sekä AKKE-rahoitushauista.  

Haku:Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaku

Pohjanmaan liitto avaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaun Haku on avoinna 21.4.–14.6.2023

Pohjanmaan liitossa on haettavana yhteensä noin 4,2 miljoonaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta (JTF) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjasta 7: Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF).

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä Pohjanmaan alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman (JTF) mukaisia ja edistettävä niiden tavoitteita. Lisäksi hankkeiden tulee edistää Pohjanmaan innovaation ja kasvun strategia 2022–2025 (S3) tavoitteita.

Lisätietoja painopisteistä, haku- ja valintakriteereistä ja kustannusmalleista löytyy hakuilmoituksesta

 

Haku: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Rahoitushaku päättyi 11.5.2023.

 

Haku: Kestävä kaupunkikehittäminen, Vaasan ekosysteemisopimus

Rahoitushaku päättyi 27.4.2023.