Avoinna olevat haut

Tällä sivulla Pohjanmaan liitto tiedottaa Pohjanmaalla avoinna olevista EAKR- sekä AKKE-rahoitushauista.  

Haku: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman rahoitushaku Pohjanmaalla   

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman vuoden 2022 toinen EAKR-rahoitushaku on avattu. Hakemukset liitteineen tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2021-järjestelmässä viimeistään 14.12.2022.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät hakuilmoituksesta.

Rahoitusta haetaan EURA 2021 -järjestelmän kautta.

Tutustu painopisteisiin: 

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisia sekä edistettävä ohjelman tavoitteita. Rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee olla Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian 2022 - 2025 painopisteiden mukaista sekä toteuttaa Pohjanmaan maakuntastrategian painopisteitä

Rakennerahastot: rakennerahastot.fi 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 

Haku: Kestävä kaupunkikehittäminen, Vaasan ekosysteemisopimus

Seuraava kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku avataan Pohjanmaalla vuoden 2023 aikana.

Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeiden on oltava Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia. Hankkeiden on edistettävä ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita. Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemiä, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ja Vaasan kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukaisia sekä edistettävä niiden tavoitteita.

Hakemuksella tulee esittää, miten hanke toteuttaa Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen strategisia painopisteitä. Hakemuksessa tulee myös tuoda selkeästi esille hankkeen toimenpiteet, hankkeen tuottamat hyödyt ja sen tavoittelema vaikuttavuus.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät hakuilmoituksesta.

 

Haku: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) (suljettu)

Hakukierros 1/2022 sulkeutui 11.10.2022.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja erikoistumiseen.