Avoinna olevat haut

Tällä sivulla Pohjanmaan liitto tiedottaa Pohjanmaalla avoinna olevista EAKR-, JTF- sekä AKKE-rahoitushauista.  

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Haku: Pohjanmaan liiton EAKR-haku

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku on avattu. Hakuaika on 6.5.–10.10.2024.

Lue lisää hakuilmoituksesta. 

Haku: Kestävä kaupunkikehittäminen (EAKR), Vaasan ekosysteemisopimus

Kestävän kaupunkikehittämisen/Vaasan ekosysteemisopimuksen haku on avattu. Hakuaika on 6.5.–22.8.2024.

Lue lisää hakuilmoituksesta.

EU logo Euroopan unionin osarahoittama

Haku: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Haku päättyi 15.11.2023.

Seuraavat AKKE-haut avataan vuonna 2024. Tarkemmat hakuajankohdat ja hakujen painopisteet julkaistaan myöhemmin.

Haku: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Haku päättyi 4.6.2024. Seuraava JTF-haku avataan Pohjanmaan liitossa vuoden 2025 aikana.

EU logo Euroopan unionin osarahoittama