Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020

Botnia-Atlantican hankkeiden kansallinen vastinrahoitus

Kaikki varat Botnia-Atlantica -ohjelmassa ovat sidottuja, ja näin ollen enää ei ole mahdollista hakea hankerahoitusta uusille hankkeille. Siksi Pohjanmaan liitolla ei ole mahdollisuutta myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta.

Maksatushakemus käynnissä olevien hankkeiden kansalliselle vastinrahoitukselle tehdään tällä lomakkeella.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehtävä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä, mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8.

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle

Hankeidealomake


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica -ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Karta där Botnia-Atlantica-området är markerat. Kartta, jossa Botnia-Atlantica-alue on merkitty.

Ota yhteyttä meihin Pohjanmaan liitolla

Karl-Gustav Byskata
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi