Hankehaku 1/2021

EAKR-rahoitusta koronakriisistä elpymiseen liittyviin toimenpiteisiin. Hae viimeistään 15.1.2021!

Dekorativ bild

Tällä hakukierroksella Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä n. 1,4 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoitus kohdennetaan koronaelvytyksen toimenpiteisiin.

Haussa painotetaan teollista digitalisaatiota (esim. uudet tuotantomahdollisuudet 3D-printtaustekniikalla, tuotantoautomaatio, tekoäly, VR/AR-teknologia, robotiikka, simulointi, datavetoinen kehittäminen, kyberturvallisuus) sekä vähähiilisiä ja kestäviä energiaratkaisuja (esim. puhtaiden teknologioiden käyttöönotto, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja käytön vauhdittaminen, kiertotalous).

Tuki on tarkoitettu koronaelvytyksen toimenpiteisiin, jonka vuoksi priorisoidaan toimenpiteitä, jotka:

  • lisäävät alueen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjen käyttämistä yrityksissä ja mahdollistavat yritysten helpommin hyödyntää korkeakoulujen TKI-toimintaa ja -osaamista
  • perustuvat kysyntälähtöisiin kehitysprosesseihin, esim. pilottien, nopeiden kokeilujen ja prototyyppien kehittämisen muodossa
  • toteuttavat kokeilevia työtapoja, jotka mahdollistavat nopean vuorovaikutuksen korkeakoulujen ja yritysten välillä TKI-toiminnassa, esimerkiksi protoilu, yhteiskehittäminen, hackathon
  • havainnollistavat uuden tekniikan käyttömahdollisuuksia
  • edistävät uusien teknologioiden ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa yrityksissä ja luovat uusia tapoja käyttää teknologioita yrityksissä
  • kehittävät avoimessa innovaatioyhteistyössä yritysten kanssa nopeasti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita
  • lisäävät innovatiivisten puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa, kehittävät uusiutuvien energialähteiden ratkaisuja ja vauhdittavat niiden käyttöönottoa sekä edistävät kiertotaloutta.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisia. Niiden on toteutettava erityistavoitteita 4.1, 5.1 tai 3.2 ja niiden mukaisia toimenpiteitä. Hankkeiden tulee Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti edistää vähähiilistä yhteiskuntaa, monipuolista elinkeinoelämää tai korkeatasoista innovaatiotoimintaa. 

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 15.1.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Viranomaiseksi valitaan Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Pohjanmaan liitto.

Virallinen hakuohje

Ota meihin yhteyttä!

Keskustelemme mielellämme etukäteen mahdollisista hankeideoista. Keskustelun tueksi voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: johanna.leppanen@obotnia.fi. Huomioithan, että varsinainen hankehakemus tulee täyttää EURA 2014 -järjestelmässä.

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö