Hankehaku 2/2021

REACT-EU- ja EAKR-rahoitusta koronakriisistä elpymiseen liittyviin toimenpiteisiin. Hae viimeistään 7.5.2021!

Tällä hakukierroksella Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä n. 1,2 miljoonaa euroa toimintalinjan 8 REACT-EU -rahoituksesta sekä n. 600 000 € toimintalinjan 2 EAKR-rahoituksesta. Rahoitus kohdennetaan koronaelvytyksen toimenpiteisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee ensisijaisesti auttaa yrityksiä koronasta selviytymiseen digitaalisten ja vihreiden teknologioiden ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa edistämällä sekä luomalla uusia toimintatapoja kasvun ja uudistumisen tueksi.

REACT-EU -rahoitus
Rahoitus kohdennetaan Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Haussa painotetaan energiateknologiaa ja uusiutuvan energiatuotannon järjestelmäratkaisuja sekä kiertotaloutta ja hiilineutraalia taloutta. Tähän kytkeytyvät erityyppiset digitaaliset ratkaisut, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian, teollisen nykyaikaistamisen ja teollisuus 4.0:n sekä hyvinvointiteknologian kehityksen asettamiin haasteisiin. Rahoitettavien hankkeiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 8 mukaisia ja toteutettava sen erityistavoitetta 12.2 ja seuraavia toimenpiteitä.

REACT-EU -hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita voidaan rahoittaa vain sillä edellytyksellä, että tarvittava myöntövaltuus osoitetaan viranomaisille.

EAKR-rahoitus
Haussa painotetaan teollista digitalisaatiota (esim. uudet tuotantomahdollisuudet 3D-tulostustekniikalla, tuotantoautomaatio, tekoäly, VR/AR-teknologia, robotiikka, simulointi, datavetoinen kehittäminen, kyberturvallisuus) sekä vähähiilisiä ja kestäviä energiaratkaisuja (esim. puhtaiden teknologioiden käyttöönotto, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja käytön vauhdittaminen). Rahoitettavien hankkeiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisia. Niiden on toteutettava erityistavoitteita 4.1, 5.1 tai 3.2 ja niiden mukaisia toimenpiteitä

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 7.5.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Viranomaiseksi valitaan Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Pohjanmaan liitto.

Virallinen hakuohje

Ota meihin yhteyttä!

Keskustelemme mielellämme etukäteen mahdollisista hankeideoista. Keskustelun tueksi voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: johanna.leppanen@obotnia.fi. Huomioithan, että varsinainen hankehakemus tulee täyttää EURA 2014 -järjestelmässä.

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö