Hankehaku 3/2021

REACT-EU-rahoituksen ja EAKR-lisärahoituksen haku viimeistään 10.9.2021!

Tällä hakukierroksella Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä n. 800 000 euroa toimintalinjan 8 REACT-EU -rahoituksesta sekä n. 200 000 € toimintalinjan 2 EAKR-rahoituksesta. Toimintalinjan 2 EAKR-rahoitusta voi hakea vain käynnissä oleville EAKR-hankkeille.

REACT-EU -rahoitus

Rahoitus kohdennetaan Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitettavien hankkeiden tulee ensisijaisesti auttaa yrityksiä koronasta selviytymiseen digitaalisten ja vihreiden teknologioiden ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa edistämällä sekä luomalla uusia toimintatapoja kasvun ja uudistumisen tueksi. Tähän kytkeytyvät erityyppiset digitaaliset ratkaisut, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian, teollisen nykyaikaistamisen ja teollisuus 4.0:n kehityksen asettamiin haasteisiin. Kestävän hiilineutraalin talouden luomisessa kiertotalous on yksi elementti. Rahoitettavien hankkeiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 8 mukaisia ja toteutettava sen erityistavoitetta 12.2 ja erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

  • panostetaan digitalisaatioon sekä yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin tuotekehittelyyn, palveluprosesseihin ja palveluihin ennen kaikkea palautumisen näkökulmasta
  • edistetään teollista digitalisaatiota
  • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
  • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa.

REACT-EU -hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EAKR-lisärahoitus

Haettavissa oleva EAKR-rahoitus kohdennetaan Pirkanmaan liiton Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä rahoittamille, käynnissä oleville EAKR-hankkeille. Lisärahoitusta voi hakea, jos käynnissä olevaan hankkeeseen on hankeaikana todettu tarve uusille, hyväksyttyä hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille, jotka tuovat lisäarvoa alkuperäisen suunnitelman tuloksiin. Rahoitettavien uusien toimenpiteiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisia. Toimenpiteiden on toteutettava hyväksytyssä hankesuunnitelmassa valittua erityistavoitetta 4.1 tai, 5.1 tai 3.2 ja niiden mukaisia toimenpiteitä.

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 10.9.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Viranomaiseksi valitaan Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Pohjanmaan liitto.

Virallinen hakuohje

Ota meihin yhteyttä!

Keskustelemme mielellämme etukäteen mahdollisista hankeideoista. Keskustelun tueksi voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: johanna.leppanen@obotnia.fi. Huomioithan, että varsinainen hankehakemus tulee täyttää EURA 2014 -järjestelmässä.

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö