Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakeminen ohjelmakaudella 2014–2020


Pohjanmaan liitto käynnistää hankehakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisee hakuja koskevia ilmoituksia ja hakuaikoja kotisivuilla.

En man hållen en presentation. Mies pitää esityksen.

Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan EURA2014-järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014 -järjestelmään et enää vuodesta 2020 alkaen voi tunnistautua vanhaan tapaan Katso-käyttäjätunnuksella ja salasanoilla, vaan tunnistautumisessa käytetään joko henkilökohtaisia pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai var-mennekorttia. Tunnistustavan voit valita itse. Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattoreilta ja osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ sekä varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen (v. 2020 alkaen Digi- ja väestötieto-virasto) ja poliisin sivuilta.

Tunnistustavan lisäksi muutetaan tapaa, jolla oikeutesi EURA 2014 -järjestelmän palvelujen käyttöön tarkistetaan. Tässä tarkoituksessa Katso-palvelun käyttö päättyy kahdessa eri vaiheessa. Tilalle tulee Suomi.fi-valtuuspalvelu.
1. Jos organisaatiosi kuuluu kaupparekisteriin (eli on esim. yritys), muutos tapahtuu jo vuodenvaihteessa 2019–2020. Tällöin edellytetään Suomi.fi-valtuuspalvelun uusien valtuuksien käyttöönottoa jo vuoden 2019 puolella, jotta EURA 2014 -järjestelmän käyttö olisi mahdollista keskeytyksittä myös vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi tunnistautumistapasi muuttuu edellä kuvatulla tavalla.
2. Jos organisaatiosi ei kuulu kaupparekisteriin (eli on esim. julkinen organisaatio), uusia Suomi.fi-valtuuspalvelun valtuuksia ei oteta vielä käyttöön, vaan vasta myöhemmin tarkentuvana ajankohtana vuonna 2020. Tunnistautumistavan muutos jo vuodenvaihteessa koskee kuitenkin myös sinua.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Lait, asetukset ja muut hankkeita koskevat ohjeistukset löytyvät sivustolta rakennerahastot.fi

Ota yhteyttä

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija