Ennakointi ja tulevaisuustyö

Kohti hiilivapaata huomista – Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari 2024

Kohti hiilivapaata huomista

Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari järjestetään 21.–22.5.2024 Vaasassa. Lue lisää seminaarista

Näkemystietoa Pohjanmaan tulevaisuudesta

Maailma, jossa elämme, muuttuu nopeasti. Tulevaisuuden haasteet ovat usein moniulotteisia, vaikeasti ennakoitavia ja vaikuttavat toisiinsa. Tarvitsemme päätöksenteon ja strategiatyön tueksi tulevaisuustyötä, joka hahmottaa tulevaisuuden kehityskulkuja. Pohjanmaan liitto koordinoi maakunnallista ennakointi- ja tulevaisuustyötä, joka perustuu laajaan verkostoyhteistyöhön.

Ennakointijaos

Koulutuksen neuvottelukunnan ennakointijaos koordinoi ja kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointia Pohjanmaalla. Jaos tuottaa taustatietoa muun muassa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista. Pohjanmaan liitto koordinoi jaoksen toimintaa. Ryhmässä ovat mukana Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan TE-toimiston, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, maakunnan elinkeinoyhtiöiden, Pohjanmaan kauppakamarin, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien, Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Vaasan yliopiston edustajia. Ennakointijaos kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Tulevaisuusryhmä

Tulevaisuusryhmä kehittää maakunnan pitkän tähtäimen tulevaisuustyötä. Tuloksia voidaan hyödyntää useiden organisaatioiden strategiatyössä. Kaikki maakunnan toimijat, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuustyön kehittämisestä, voivat osallistua tulevaisuusryhmän verkostoyhteistyöhön.

Aineistoa

Pohjanmaan tulevaisuustyö 2020–2021 – Yhteenveto (pdf)

Aineiston käyttäjälle:

Pohjanmaan liitto on koonnut diasarjan sisältämän aineiston vuosien 2020 ja 2021 aikana. Aineisto koottiin tulevaisuustyöprosessissa, joka sisälsi seuraavat vaiheet:

 1. Pohja-aineiston kokoaminen:
  - Keskeiset megatrendit ja muutosvoimat, PESTE-analyysi
  - Skenaariosynteesi
 2. Tulevaisuuskysely Pohjanmaan toimijoille syyskuussa 2020
  - Teema: Pohjanmaan tulevan kehityksen kannalta tärkeimmät muutosvoimat sekä Pohjanmaan vahvuudet ja heikkoudet
 3. Tulevaisuudentutkija Johannes Koposen luento tulevaisuustyöstä 25.11.2020
 4. Tulevaisuustyöpaja I 4.12.2020
  - Teema: Pohjanmaan visiokehys 2050
 5. Tulevaisuustyöpaja II 2.2.2021
  - Teema: Visiokehykseen johtavat kehityspolut ja tarvittavat toimenpiteet

Pohjanmaan kunnat ja muut toimijat voivat vapaasti hyödyntää diasarjan sisältämää aineistoa omassa tulevaisuus- ja strategiatyössään.

Ota yhteyttä

Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Kimmo Riusala
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi