EU:n ohjelmakausi 2021-2027

EU:n logo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Infokirje: Tärkeää tietoa EAKR- ja JTF-hankkeiden tuen saajille!

Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kestävä kasvu ja kilpailukyky. Jokainen jäsenmaa laatii kutakin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevan ohjelman, jossa kuvataan jäsenmaan kehittämistoiminnalle asettamat lähtökohdat, tavoitteet ja toimet sekä rahoitus EU:n ohjelmakautta koskevien säädösten mukaisesti.  

Ohjelma tukee kestävän kehityksen mukaista uudistumista, osaamisen kehittämistä ja osallisuutta. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus. Nämä sisältyvät kaikkeen toimintaan. EAKR-rahoituksesta 35 prosenttia kohdistetaan ilmastotoimenpiteisiin. 

Ohjelma tähtää alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, työllisyyden ja osaamisen parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen.

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa: Innovatiivinen Suomi (EAKR), Hiilineutraali Suomi (EAKR), Saavutettavampi Suomi (EAKR), Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+), Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+). Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto.   

Lue lisää rakennerahastot.fi-sivuilta  

Pohjanmaan liitto myöntää rahoitusta seuraavista toisiaan täydentävistä lähteistä:

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisia sekä edistettävä ohjelman tavoitteita. Rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee olla Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian 2022–2025 painopisteiden mukaista sekä toteuttaa Pohjanmaan maakuntastrategian painopisteitä.

Avoinna olevat rahoitushaut löydät täältä.