EU:n ohjelmakausi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma sisältää EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot. Pohjanmaan liitto myöntää osarahoitusta EAKR- ja JTF-rahastosta.

Pohjanmaan liitto toimii välittävänä toimielimenä alue-ja rakennepolitiikan rahastoissa EU-ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitusta hakeville hanketoimijoille tämä tarkoittaa, että heidän hakemuksensa käsitellään ja niistä tehdään päätökset Pohjanmaan liitossa.

Enemmän infoa rahoituksesta rakennerahastojen sivuilla

Ohjelmakausi käynnistyy marraskuussa 2021

Ohjelma käynnistyy marraskuun 2021 aikana. Uutta ohjelmakautta valmistellaan parhaillaan kansallisesti työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Lokakuun aikana tavoitteena on hyväksyä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma valtioneuvostossa.

Ohjelman EAKR-osion painopisteet ovat innovatiivisuudessa, hiilineutraaliudessa ja saavutettavuudessa. Tarkemmat painopisteet Pohjanmaan osalta ilmoitetaan myöhemmin.

Ohjelmakauden lainsäädäntöpohja on valmistunut. Löydät lainsäädäntöpohjan täältä.

Pohjanmaan liitto avaa hakukierrokset vuoden 2022 alussa

Pohjanmaan liitto avaa kaksi hakujaksoa vuonna 2022 toinen keväällä ja toinen syksyllä. Hakujaksojen painopisteet päätetään maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) alkuvuodesta. Maakunnan strategisten painopisteiden määrittäminen Maakuntaohjelman 2022–2025 ja Pohjanmaan innovaation ja kasvun strategian (Älykkään erikoistumisen strategia) pohjalta on parhaillaan käynnissä. 

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteuttaminen liittyy vahvasti maakuntien älykkään erikoistumisen strategioihin (S3). Etenkin erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen toteuttamiseen.

Julkistetut ja avoinna olevat haut tulevat hakuilmoitusten yhteydessä näkyville EURA 2021:n julkisille sivuille.

Interreg Aurora 2021–2027

Interreg Aurora 2021–2027 on uusi ohjelma Euroopan Interreg-yhteisössä rajat ylittävää yhteistyötä varten. Ohjelma tarjoaa suuria mahdollisuuksia ja mahdollistaa uuden ja jännittävän rajat ylittävän yhteistyön Ruotsin, Suomen, Norjan ja Sápmin välillä.

Lisätietoja Interreg Aurora -ohjelmasta

Interreg Auroran sivut

Pohjanmaan liiton info- ja koulutustilaisuudet

Liitto järjestää lisäksi hakuun liittyviä koulutus- ja infotilaisuuksia.

Ennakkokysymyksiä liittyen tuleviin koulutustilaisuuksiin voitte asettaa Lyytin kautta.

Koulutusmateriaalit löydät aiempien tilaisuuksien alta.

Tulevia tilaisuuksia

Työpaja suomalaisille Botnia-Atlantica-hanketoimijoille ja organisaatioille (Ruotsiksi)

Aika: 28.10.2021 klo 9–12  

Paikka: Zoom. Linkki lähetetään osallistujille.

Ilmoittautuminen: viimeistään 20.10. Lyytin kautta. 

Kohderyhmä: Botnia-Atlantica -hanketoimijat Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (tilaisuus on avoin myös muille organisaationne jäsenille)


Save the date: Uuden ohjelmakauden infotilaisuus (Länsi-Suomi)

 

 

Tilaisuuden tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin - pysy siis kuulolla!

Aika: 23.11.2021 klo 12–16

Paikka: Teams

Kohderyhmä: Tilaisuus on avoin kaikille Länsi-Suomen hanketoimijoille.

Infotilaisuudessa esitellään yleisellä tasolla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman sisältöjä läntisen Suomen näkökulmasta, ja kuullaan esittelyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), sosiaalirahaston (ESR+) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) painotuksista sekä muutoksista aiempaan ohjelmakauteen verraten.

Tilaisuuden tavoitteena on antaa rahoitusta hakeville toimijoille tiivis kuvaus siitä, mitä ovat uuden ohjelmakauden rahoituslähteet, rahastokohtaiset toimintalinjat ja erityistavoitteet, sekä millaisia teemoja tulevalla ohjelmakaudella rahoitettavissa hankkeissa painotetaan.

________________________________________________________________________________________________________________

Aiemmat tilaisuudet

Rahoitusinfo 14.9.2021

Tilaisuuden materiaali