Hankerekisteri

Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR-hankkeet

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 on yhteensä 5 toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta.

Pohjanmaan liitto rahoittaa hankkeita toimintalinjassa 2, Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Hae hankkeita erityistavoitteen tai maakuntastrategian painopisteen mukaan.

Hakua vastaavien hankkeiden määrä: 9