Hankerekisteri

Pohjanmaan liiton rahoittamat hankkeet

Pohjanmaan liitto rahoitti EAKR-hankkeita toimintalinjassa 2, Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä kansallisesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta (AKKE)

Hae hankkeita erityistavoitteen tai maakuntastrategian painopisteen mukaan.

Hakua vastaavien hankkeiden määrä: 0