Boosting Digimarketing in Jakobstad Region

Hanke testaa yhtestyömallia lisääntyvälle yhteistyölle yritysten, opiskelijoiden ja asantuntijoiden kanssa. Hankkeen aikana luodaan digitaalinen alusta ja työkalupakki jatkuvalle tuelle yrityksille.

PK-ja mikroyrityksiltä puuttuvat osaamista ja aikaa markkinointinsa digitaalisoimiseksi. Lisäksi on tarvetta aktivoida alueellinen yhteistyö yritystalouden alalla korkeakoulujen ja PK-yritysten kesken. Hankkeen yleisenä tavoitteena on että yritykset jotka osallistuvat kokeiluhankkeeseen päivittävät osaamisensa digitaalisessa markkinoinnissa korkeakoulujen ja PK.yritysten välisen yhteistyön avulla, missä osaaminen siirtyy yritysten ja korkeakoulujen ja opiskelijoiden välisten yhteistyöprosessien avulla.

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta