Det digitala steget

Päästääkseen markkinoille on tärkeätä olla tietoinen missä kanavissa on oltava näkyvillä, sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa. Hanke suuntautuu matkailualan yrityksille suupohjan rannikkoseudulla joilla on tarve kohottaa digitaalisia taitojaan

On olemassa yhä enemmän digitaalisia työkaluja ja kanavia markkinoinnille, tiedonlevitykselle ja varauksille. Pienille- ja keskisuurille yrityksille voi välillä tuntua vaikealta pysyä mukana ”viimeisessä” ja tietää miten voidaan optimoida digitaalinen läsnäolo ja luoda näkyvyyttä ja kauppaa. Useimmilta pienyrityksiltä puuttuu läpiajateltu digitaalinen toimintasuunnitelma.

Hankeen toimenpiteet

Ottaa esille digitaalinen toimintasuunnitelma päämäärälle ja yrityksille

Yrityskäynnit ja valmentaminen ulkopuolisten konsulttien avulla

Toimia pitkäjänteisenä resurssina digitalisaatiossa matkailualalla suupohjan rannikkoalueella

Työpajoja eri teema-alueilla

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta