E-Rekry

E-Rekry hanke luo tarkoituksenukaisia digitalisia palveluita ja toimintaa jonka avulla voidaan yhdistää yrityksiä ja työnantajia työnhakijoihin ja opiskelijoihin.

Yritysten tarve markkinoida itseään potentiaalisille työntekijöille lisääntyy ja yhteyksien luominen tapahtuu entistä enemmän digitaalisten kanavaien kautta. Koronapandemia on lisännyt tarvetta digitaalisten kohtauspaikkojen luomiseksi ja vahvistamiseksi. Koronapandemia johtanut muun muassa yritysten tarpeeseen hoitaa rekrytointiprosessia ja kohtaamisia mahdollisiin työtekijöihin uudella tavalla. Niistä työmenetelmistä jotka ovat kehitetty Koronapandemian aikana odotetaan jäävän pysyviksi joustaviksi ratkaisuiksi myöskin pandemian jälkeen.

REKRY2021 joka on ollut kontaktien luomisen foorumi peruutettiin Koronapandemian vuoksi. Kontaktien ylläpitämiseksi yrityksiin ja työpaikkoihin halutaan hankkeen avulla kehittää messujärjestelyjä digitaaliseksi toiminnaksi, joka  auttaisi yrityksiä koko vuoden aikana löytämään työntekijöitä ja opiskelijoita sekä myös toisin päin niin että työnhakijat ja opiskelijat löytävät työpaikkoja aluella.

 

 

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta