Kävelykadun syke

"Kävelykadun Syke"-hankkeen on tavoitteena selvittää, miten kävelykeskustan elinvoimaa ja sen kasvattamiseksi tehtyjä toimenpiteitä voidaan mitata, arvioida ja suunnitella määrätietoisesti.

"Kävelykadun Syke"-hankkeessa keskitytään elinvoiman seurantaan sekä toimenpiteiden valintaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Hankkeessa seuranta ja arviointi tehdään kolmella tasolla:

1)      Kävelykadun elinvoimaisuuden arviointi mobiiliperusteisella datalla.

2)      Kävelykadun sykkeen arviointi reaaliaikaisesti

3)      Käyttäjäryhmäkohtainen arviointi kävelykadun sykkeestä

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta