Kulturresiliens i det nya normala

Tavoitteena on tukea kulttuurityöntekijöitä ja yhdistyksiä löytämään uusia menetelmiä markkinoida ja houkutella yleisöä, joka ei fyysisesti ole paikan päällä. Kulttuurialalle annetaan valmiuksia torjua odottamattomia, nopeita muutoksia joka esim. pandemia

Hankkeessa toteutetaan

  • kartoitus kulttuurityöntekijöistä ja heidän jatkokoulutustarpeista
  • eri digitaalisten alustojen ja ohjelmistojen sekä hyvien käytäntöjen/best practice kartoitus
  • monipuolinen jatkokoulutuspaketti digitalisaation alalla
    • tekijänoikeus. Kun kulttuuria levitetään digitaalisesti, kuten tallenteena tai live-streemauksena, syntyy kysymystä liittyen tekijänoikeuksiin, vastuuseen, velvollisuuksiin ja oikeuksiin
    • tekniikka. Digitaaliset kulttuurituotannot vaativat toisenlaista teknistä osaamista kuin livetuotannot.
    • tulomahdollisuuksia. Kulttuurikuluttaja on valmis maksamaan livekokemuksesta mutta vähemmän halukas ostamaan lippuja tai maksamaan pääsymaksua digitaliseen kokemukseen.
‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta