Lähienergian tuottamisen pilotointimalli Suupohjan rannikkoseudulla

Hankkeessa selvitettin Närpiön kaupungissa hankkeeseen valituissa taajamissa lähienergian käytön mahdollisuuksia.

Hankkeessa selvitettiin taajamissa Näsby-Högbacka-Finby-Böle lähienergian käytön mahdollisuuksia uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla energian käytöllä. Tavoitteena oli lisätä uusiutuvan energian käyttöä lähienergian käytön kehittämisellä Suupohjan rannikkoseudulla sekä laatia lähienergiaverkkoalustan suunnitelma ja kuvaus. Tavoitteena oli myös lisätä yritysten yhteistyötä energian tuottamisen, jakamisen ja käytön osa-alueilla.

 

Hankerahoittajat

Pohjanmaan liitto/Pirkanmaan liitto, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Närpiön kaupunki

Hankkeen tulos

Hankkeen tulos oli konseptiehdotus lähienergian pilotoinnille raporttina, missä otetaan kantaa energian tuottamiseen, jakamiseen ja käyttöön maaseututaajamissa, joissa tarvitaan sekä lämpöä että sähköä. Konseptiehdotus koskee eri uusiutuvien energialajien potentiaalista tuotantoa paikallisesti Närpiön taajamissa. Tulokset ovat numeerisia ja karttamuodossa.

 

Tulokset osoittavat kiistatta, että tarve siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ja paikallisesti tuotettuna on välttämätön seudun kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tulokset ohjaavat suunnittelemaan uusiutuvien energialähteiden investointeja, ja raportissa esitetyt tietolähteet auttavat hakemaan oikeat kumppanit ja viranomaisyhteydet.

 

Hankkeen tulokset ovat julkisia, ja niitä hyödynnetään muissa käynnissä olevissa hankkeissa sekä energiainvestointejaan suunnittelevissa yrityksissä. Hankkeen tulokset muodostavat tietopohjan uusien yhteistyömuotojen suunnittelulle.

‹ Takaisin
Fornyelsebara energilosningar v2

Tietoja hankkeesta