RUXE- remote user experience testing

Hanke lisää alueen yritysten toimintamahdollisuuksia digitaalisessa kehityksessä laajennetun ja etäkäyttöön sovitetulla menetelmällä arvioida ja testata digitaalisia ratkaisjaan suunnitellulle kohderymälle.

Tarve etänä tapahtuville testeille on noussut esiin Korona-pandemian takia, mikä on tehnyt fyysisen toiminnan sekä laboratoriossa että yrityksissä mahdottomaksi. Mutta myös ilman pandemiaa tämä kehitys on tarpeellinen löytääkseen sujuvan ja kustannustehokkaan tavan yrityksille ja organisaatioille arvioida digitaaliset ratkaisut ennen lanseeraamista globaalille markkinoille. Etätestit tukevat myös siirtymistä digitaaliseen ja vähähilliseen yhteiskuntaan missä maantieteellisellä sijainiilla ei ole merkitystä. 

Hanke vahvistaa  alueen yritysten ja Exerience Labin yhteistyötä laajentamalla laboratorion alueen yrityksille suunnattua palveutotantoa

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280 v2

Tietoja hankkeesta