Vaasa Region Covid Actions (VRCA)

Hankkeella avustetaan laajasti Vaasan seudun yrityksiä ensinnäkin lyhyellä tähtäimellä ratkaisemaan välittömiä taloushaasteita yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen

Keskeisellä sijalla hankkeen alkuvaiheessa on tehokas ja tavoittava viestintä eri kanavissa esimerkiksi koko maakunnan kuuluvuusalueen kattavan RadioVaasan avulla jotta yritykset hakeutuvat neuvontapalvelun piiriin. Tähän sisältyvät laajasti kaikki tarjolla olevat yrityksen ja yrittäjän tukimuodot kuten kuntien kautta myönnettävä yksinyrittäjien tuki. Tarkoituksena on turvata mahdollisimman monen aiemmin kannattavaa liiketoimintaa harjoittaneen yrityksen toiminnan jatkuvuus. Hankkeen puitteissa pyritään myös luomaan ja kokeilemaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja sekä korona-kriisin aiheuttamien uusien tarpeiden ratkaisuun että yritysten liiketoiminnan laajentamiseen uusille osa-alueille.

‹ Takaisin
financing 2379784 1920

Tietoja hankkeesta