financing 2379784 1920

Vähähiiliset ja resurssiviisaat yritykset Kaskisissa ja sitä ympäröivällä talousalueella

Hankkeen tuloksena yritysten kiinnostus ja myönteinen asenne hiilineutraalisuuteen lisääntyvät. Yritykset ymmärtävät vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden tuomien hyötyjen merkityksen yritykselleen ja yhteiskunnalle.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja edistää Kaskisten alueella sijaitsevien metsä- ja puujalostusteollisuuden alan yrityksiä ja toimialaa palvelevia pk-yrityksiä käynnistämään vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten myönteistä asennetta ja aktivoitumista vähähiilisyyden tavoittelemiseksi. Lisäksi hankkeessa jaetaan tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan. Hankkeessa on tavoitteena lisätä Kaskisten kaupungin ja yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä energian lähteenä ja lisätä energia omavaraisuutta alueella. Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä toimimaan yhdessä vähähiilisyyteen tähtäävissä toimissa, arvioimaan ja tunnistamaan yhteistyön mahdollisuudet sekä edistämään eri yritysten ja mahdollisesti eri toimialojen välisen synergian syntymistä

‹ Takaisin
Fornyelsebara energilosningar

Tietoja hankkeesta