Vesilämpöakku-esiselvitys

Hankkeen tavoitteena oli tutkia Korsnäsin suljetun lyijykaivoksen käyttömahdollisuuksia uusiutuvan energian lämpövarastona ("vesilämpöakkuna").

Hankkeessa mm. simuloitiin lämmön siirtymistä kalliosta veteen, tutkittiin mahdollisuuksia siirtää uusiutuvaa lämpöenergiaa kaivokseen, laskettiin kaivoksen lämpökapasiteettija laadittiin suunnitelma hyötykäytöstä. Kaivoksessa on potentiaalia hyötykäyttöön.

 

Lisäksi arvioitiin kaivoksen lähellä sijaitsevien rakennusten lämmöntarvetta. Tällä hetkellä nämä rakennukset lämmitetään öljyllä. Tämän perusteella tehtiin esitys siitä, miten vesistölämpövaihdinta voitaisiin käyttää rakennusten lämmittämiseksi, kuinka paljon tämä voisi maksaa ja mikä olisi takaisinmaksuaika. Mahdollisia muita käyttökohteita voisivat olla lähelle rakennettavat toimisto- tai tehdaskiinteistöt tai kasvihuoneet. Kaivos, kaivosmuseo ja kasvihuone voisivat muodostaa turistikohteen.

 

Hankkeen tuloksena syntyi loppuraportti.


Hankerahoittajat

Pohjanmaan liitto/Pirkanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Korsnäsin kunta, Geo-Pipe GP Oy

‹ Takaisin
Fornyelsebara energilosningar v2

Tietoja hankkeesta