Virtuaali- ja hybriditapahtumat tapahtumatuotannossa

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi, digitaalisuuteen perustuva tapahtumakonsepti eri teemoilla järjestettäville tapahtumille

I projektet skapas ett nytt koncept för att möjliggöra förverkligandet av evenemang med olika teman baserat på digitalisering/virtualisering och som lätt kan kopieras i andra sammanhang. Koncenptet möjliggör att klara störningar orsakade av koronaviruset och motsvarande bättre än för närvarande. Under projekttiden anordnas två olika virtuella evenemang med vilka man utvecklar ett fungerande koncept som kan kopieras och som kan användas i framtiden även under hybridevenemang.

‹ Takaisin
cloud computing 626252 1280

Tietoja hankkeesta