Interreg Aurora 2021–2027

Interreg Aurora 2021-2027 on uusi ohjelma Euroopan Interreg-yhteisössä rajat ylittävää yhteistyötä varten. Ohjelma tarjoaa suuria mahdollisuuksia ja mahdollistaa uuden ja jännittävän rajat ylittävän yhteistyön Ruotsin, Suomen, Norjan ja Sápmin välillä.

Uusi ohjelma-alue

Interreg Aurora yhdistää Interreg 2014–2020-ohjelmien Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantican maantieteelliset alueet. Ohjelma-alue kattaa myös Sápmi-alueen Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.

Interreg Aurora -ohjelmaan kuuluvat seuraavat NUTS III -alueet:

Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland
Suomi: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
Norja: Troms og Finnmark ja Nordland
Saamelaiset: Suomessa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Ruotsissa Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlandin ja Jämtlandin sekä Taalainmaan Idre Samebyn. Norjassa Troms og Finnmark, Nordland ja Tröndelag sekä osa Innlandetia (Elgå Reinbeitedistrikt).

Tämänhetkinen tilanne

Interreg Aurora ohjelma on hyväksytty Suomen valtioneuvostossa 16.9.2021 ja Ruotsin valtioneuvostossa 7.10.2021. Norjan hyväksyntää odotetaan marraskuussa 2021, ja sen jälkeen ohjelma lähetetään EU-komissiolle hyväksyttäväksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä keväällä 2022.

Ohjelman painopisteiden valinnoissa on priorisoitu teemoja, joihin ohjelma voi parhaiten vaikuttaa ja jotka tuottavat rajat ylittävää lisäarvoa. Ohjelman valmistelussa painotettiin kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta, sekä ympäristöllisistä että sosiaalisista lähtökohdista.

Ohjelman sisältövalinnat:

  • Toimintapoliittinen tavoite 1: kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
  • Toimintapolittiinen tavoite 2: vihreämpi Eurooppa
  • Toimintapolittiinen tavoite 4: sosiaalisempi Eurooppa sekä
  • Interreg-erityistavoite: yhteistyön hallinnoinnin parantaminen.

23.–24.3.2022 järjestetään Skellefteåssa Interreg Botnia-Atlantican ja Interreg Nord ohjelmien yhteinen päätöstapahtuma sekä Aurora ohjelman virallinen aloitustilaisuus.

Lisätietoja Interreg Aurora -ohjelmasta.