Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelun käyttöönoton esiselvitys

Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelun käyttöönoton esiselvityksestä.

Hanke on osa suurempaa arkistoyhteistyökokonaisuutta, jolla luodaan edellytyksiä uudenlaisen,
modernin ja avoimen muistikeskuksen luomista Vaasaan. Esiselvityksessä selvitetään neljän viranomaisen edellytyksiä siirtyä arkistoyhteistyöhön Kansallisarkiston kanssa: Vaasan kaupunki, Laihian kunta, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Pohjanmaan liitto.

Tarjouspyyntö ja liite

Tarjouspyyntö (pdf)
Liite 1. Kelpoisuusehdot ja tarjouksen sisältö (doc)

Tarjousten toimittaminen

Suomeksi tai ruotsiksi laadittu tarjous tulee toimittaa viimeistään 13.1.2023 klo 15 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Lisätiedot

Tarkentavia kysymyksiä voi lähettää viimeistään 3.1.2022 osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivuilla viimeistään 5.1.2023. Vastaukset tulee huomioida tarjouksessa.

Yhteyshenkilö: maakuntajohtaja Mats Brandt, 044 4934576, mats.brandt@obotnia.fi