Maakuntastrategian valmistelu

Pohjanmaan liitto valmistelee parhaillaan Pohjanmaan maakuntastrategiaa 2022–2025. Maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta; maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta.

Maakuntasuunnitelmassa tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen 2050, ja siinä osoitetaan maakunnan pitkän aikavälin tavoiteltu kehitys. Maakuntaohjelma kattaa vuodet 2022–2025, ja siinä tarkennetaan maakunnan aluekehittämiseen liittyviä tavoitteita ja niiden toimeenpanoa.

Maakuntastrategian valmistelu alkoi aineiston keräämisellä keväällä 2021, jolloin järjestettiin useita tulevaisuus- ja strategiatyöpajoja sekä kyselyitä alueen toimijoille. Maakuntastrategia valmistellaan avoimella ja vuorovaikutteisella prosessilla, johon eri viranomaisten ja muiden toimijoiden edustajat sekä kansalaiset voivat tuoda omat näkemyksensä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntastrategian luonnos nähtävillä 

Maakuntastrategian luonnos on nähtävillä Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 20.12.2021–31.1.2022. Tuona aikana luonnoksesta on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. 

Pyydämme toimittamaan kirjalliset lausunnot tai mielipiteet luonnoksesta viimeistään 31.1.2022 klo 16.00 sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@obotnia.fi ja irina.nori@obotnia.fi tai postitse osoitteeseen Pohjanmaan liitto, PL 174, 65101 Vaasa.

Kuulutus 20.12.2021

Pohjanmaan maakuntastrategia 2022–2025, luonnos 13.12.2021

 

 

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija