Maakuntastrategian lähtökohdat

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030

Keskeinen lähtökohta maakuntastrategian valmistelulle on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030. Valmistelun tavoitteena on rakentaa maakuntastrategia, joka luo perustan taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävälle Pohjanmaalle.

Lisätietoa Agenda 2030 -tavoitteista

Kestävän kehityksen näkökulmat

Keskeiset muutosilmiöt

Pohjanmaan uusi maakuntastrategia tulee olemaan ilmiöpohjainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maakuntastrategiassa kuvataan, kuinka keskeiset muutosilmiöt vaikuttavat Pohjanmaan kehitykseen sekä millaisin tavoittein ja toimenpitein muutosilmiöiden vaikutuksiin pyritään Pohjanmaalla vastaamaan.

Maakunnan tulevaisuustyössä keskeisiksi muutosilmiöiksi on tunnistettu seuraavat ilmiöt:

  • Ilmastonmuutos ja resurssien ylikulutus (sisältäen esim. uusiutuva energia, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus)
  • Digitalisaatio (sisältäen esim. teollisuus 4.0, datan hyödyntäminen, alustatalous, työn murros, kyberturvallisuus, digiosaaminen)
  • Väestörakenteen muutos (sisältäen esim. huoltosuhteen heikkeneminen, kaupungistuminen, väestön monimuotoistuminen)
  • Eriarvoistuminen (sisältäen esim. hyvinvoinnin polarisoituminen, yhteiskunnan jakautuminen, työn murros, demokratian haasteet).

Pohjanmaan tulevaisuustyö: Megatrendit ja muutosvoimat