Energiarannikko – Pohjanmaan ilmastostrategia 2040

Maakuntahallitus hyväksyi strategian 21.3.2016.

Taustaa

Ilmastostrategiassa pyritään esittämään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan hillitä käynnissä olevaa ilmastonmuutosta ja sopeuttaa erilaisia toimintoja siihen.

Energiarannikko on käsite, joka luotiin strategiatyön yhteydessä ja joka vastaa hyvin Pohjanmaan asemaa energia- ja cleantech-osaamisen alueella, mutta luo myös odotuksia näiden osaamisalueiden tulevan kehittämisen osalta.

Prosessi

Pohjanmaan ilmastostrategiaa on työstetty yhteistyössä niin, että maakunnassa oleva asiantuntemus on voitu hyödyntää laajasti. Työ on edennyt ryhmätyöpajoissa, joissa eri teemoja ovat käsitelleet kulloisenkin alan asiantuntijat. Talven 2013 ja kevään 2014 aikana strategiaa työstettiin kuudessa teemaryhmässä (energia, asuminen ja rakentaminen, liikenne, jätehuolto, maa- ja metsätalous sekä teollisuus).

Ensin määriteltiin eri teemojen sisäiset haasteet, minkä jälkeen niihin haettiin ratkaisua erilaisista tavoitteista. Seuraavaksi ryhmät muotoilivat tavoitteet toteuttavat toimenpiteet. Koska ilmastostrategian aikajänne on varsin pitkä, piti löytää toimenpiteitä, jotka voidaan käynnistää mahdollisimman pian, jotta tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Energiarannikko - Pohjanmaan ilmastostrategia 2040 (PDF)
Pohjanmaan maakunnan kasvihuonepäästöt vuosina 1995 ja 2012 (PDF) Marianne Tamminen, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015.
Raportti ilmastostrategiatyöstä (PDF)