Natura-arvioinnin kuuleminen

Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot ovat laatineet luonnonsuojelulain 65 §:n (1.6.2023 alkaen 35 §:n) edellyttämän Natura-arvioinnin maakuntakaavoihin ehdolla olevien tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin. Natura-arviointi toimii vireillä olevien maakuntakaavojen (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050, Pohjanmaan maakuntakaava 2050) keskeisenä taustaselvityksenä tuulivoimateeman osalta.

Natura-arviointi kohdistuu seuraaville Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille:

Maakunta: Pohjanmaa

Alueet on valittu Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin perusteella, joko laji- ja elinympäristödirektiivin (Special Areas of Conservation, SAC) ja/tai lintudirektiivin (Special Protection Areas, SPA) perusteella.
Natura-arvioinnin kuuleminen (pdf)

 

Maakunta: Etelä-Pohjanmaa

Alueet on valittu Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin perusteella, joko laji- ja elinympäristödirektiivin (Special Areas of Conservation, SAC) ja/tai lintudirektiivin (Special Protection Areas, SPA) perusteella.
Natura-arvioinnin kuuleminen (pdf)

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot varaavat edellä mainittuihin Natura 2000 -verkoston kohteisiin sisältyvien kiinteistöjen haltijoille tilaisuuden antaa lausunto Natura-arvioinnista luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin (1.6.2023 alkaen 35 §:n) mukaisesti. Kiinteistön haltijan tulee lausunnon yhteydessä osoittaa asianosaisuutensa (kiinteistörekisteritunnus).

Lausunto tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan liittoon tai Pohjanmaan liittoon viivytyksettä tai viimeistään 23.11.2023. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä. Lausunnon voi toimittaa

·         sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjaamo@obotnia.fi, tai

·         postitse Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki tai Pohjanmaan liitto, PL 174, 65101 Vaasa

 

Tiedoksianto


Ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavojen Natura-arviointia koskevasta yleistiedoksiannosta on julkaistu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen verkkosivuilla 16.5.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on lisäksi julkaistu 16.5.2023 seuraavissa sanomalehdissä: Ilkka-Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Pietarsaaren Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten, Vaasa Insider/Botnia Insider, Keskisuomalainen, Satakunnan Kansa, Aamulehti.

 
Nähtävillä pito


Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavojen tuulivoima-alueiden Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (julkinen versio) pidetään nähtävillä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen verkkosivuilla osoitteissa epliitto.fi/natura-arvioinnin-kuuleminen ja https://www.obotnia.fi/fi/aluesuunnittelu/pohjanmaan-maakuntakaava-2050 sekä Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla (Kampusranta 9 C, Seinäjoki) ja Pohjanmaan liiton toimistolla (Hietasaarenkatu 6 B, Vaasa) 23.11.2023 saakka.

Natura-arviointiraportti: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavojen tuulivoima-alueiden Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (pdf) (julkinen versio)

Raporttiin liittyvä törmäysmallinnus: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen Natura-arviointia varten tehtävä lintujen törmäys- ja populaatiomallinnus päämuuttoreittien osalta (pdf)

 

Natura-arvioinnin muuta kuin julkista sisältöä koskeva tietopyyntö tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan tai Pohjanmaan maakuntaliiton kirjaamoon (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjaamo@obotnia.fi).

 

Lisätietoja


Etelä-Pohjanmaan liitto: Mari Väänänen, mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi, p. 0400 243 640

Pohjanmaan liitto: Christine Bonn, christine.bonn@obotnia.fi, p. 044 320 6570

Lisätietoa maakuntakaavojen laadinnasta saa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen nettisivuilta:

-          Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

-          Pohjanmaan maakuntakaava 2050